2015-08-06 21.50.48

Julia och Cosima (f- 09) fick för första gången leka lite med piaff och gjorde det jättebra!