20160206_125815-1

Arbetets påverkan på skelettet, rörelse ger hållbara hästar!!!